ALGEMENE TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bouwbesluit
De ontworpen woning voldoet aan de eisen van het huidige Bouwbesluit.

De benaming van de diverse vertrekken worden in het bouwbesluit anders genoemd, zo wordt er niet meer gesproken over een woon-, slaapkamer, keuken of hal, maar over verblijfs-, onbenoemde- en verkeersruimten.
 
Deze technische omschrijving is in grote lijnen aangepast aan de terminologie van het Bouwbesluit. Ook uw garantieregeling is hierop aangepast. Voor meer informatie over het Bouwbesluit kunt u zich wenden tot de gemeentelijke instanties van de gemeente waarin uw woning wordt gebouwd.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de benamingen zoals gebruikt in het Bouwbesluit en de garantieregeling:
Woonkamer, keuken: verblijfsruimte
Slaapkamer:  verblijfsruimte
Entree/overloop:   verkeersruimte
Toilet:   toiletruimte
Badkamer:   badruimte
Meterkast:   technische ruimte
Zolder:   onbenoemde ruimte
Berging:   bergruimte
 
Peil van de woning
Het peil (-P-) van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de cementdekvloer op de begane grondvloer. De peilmaten hebben een hoogteverschil in verband met het niveauverschil in de bestrating. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de betreffende gemeente.
Vanwege eventuele hoogteverschillen in het terrein en om een goede afwatering te verkrijgen, zal een aantal tuinen enigszins hellend aangelegd kunnen worden.
 
Grondwerk
De nodige grondwerken zullen worden verricht voor funderingen. De woning wordt aangevuld met vrijgekomen grond tot onderkant begane grondvloer. Er wordt geen extra grond aangevoerd voor de tuinen en overtollige grond wordt niet afgevoerd (gesloten grondbalans).
 
Rioleringswerken
De aanleg- en aansluitkosten van de vuilwaterriolering op het gemeenteriool is niet in de koop-/aanneemsom begrepen. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is. Het rioleringssysteem wordt belucht; het is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Het regenwater wordt afgevoerd volgens voorschriften van betreffende gemeente.

Terreininventaris
De hoeken van het perceel worden, daar waar de aannemer dat nodig acht, aangegeven met een houten paaltje.
Tuinen: de erfscheiding van de voortuin wordt in overleg met betreffende gemeente bepaald.
CAI-kastjes: op enkele plaatsen kunnen CAI-kastjes opgenomen worden in de erfscheiding.
Terrasscherm: er worden geen terrasschermen tussen de woningen ter plaatse van de achtergevel aangebracht.
 
Fundering
Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek, wordt een funderingssysteem toegepast. Eén en ander conform het advies van de constructeur en in overleg met Bouw- en Woningtoezicht. De ruimte onder de begane grondvloer wordt licht geventileerd door middel van muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.
Wandconstructies
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast:
buitengevels van de woningen: metselwerk in twee kleuren, volgens verkooptekening;
binnen spouwbladen van voor-, achter- en zijgevel: gemetselde elementen (kalkzandsteen of keramische blokken);
woningscheidende wanden: keramische elementen. De woningscheidende wand heeft een ankerloze spouw. Aan het begrip "ankerloze spouw" mag geen verwachtingspatroon worden gekoppeld dat uitgaat boven het niveau van het Bouwbesluit;
binnenwanden in de woningen: gemetselde elementen (kalkzandsteen of keramische blokken)
 
De isolatiewaarde (Rc genoemd) van de gehele buitenspouwconstructie heeft een Rc ≥ 4,5 m²K/W ter plaatse van de gevelstenen.
De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd als schoonmetselwerk, het voegwerk wordt iets verdiept en glad door gestreken in een nader te bepalen kleur.

Vloerconstructies
De geïsoleerde begane grondvloer (uitwendige scheidingsconstructie met een Rc  3,5 m² K/W) is als volgt samengesteld: betonsysteemvloer. De eerste en tweede verdiepingsvloeren (inwendige scheidingsconstructie): betonsysteemvloer.
 
Daken
De hellende daken (Rc  6,0 m2K/W) zijn samengesteld uit een geprefabriceerde kap met isolatie en een groene basisplaat, knieschotten (indien constructief benodigd) en keramische pan (volgens monster). De onderzijde van de dakplaat is niet nader afgewerkt.
De overstekbetimmeringen worden, waar van toepassing, uitgevoerd in een onderhoudsarme beplating.

De plat dakconstructie van ongeïsoleerde bergingen worden uitgevoerd als houten balklaag (in het zicht) waarop een plaatmateriaal met condensvrije isolatie en een EPDM dakbedekking.

De plat dakconstructie van erkers, uitbouw en bijkeuken worden uitgevoerd als betonsysteemvloer met vulisolatie 20mm + isolatie
(Rc  6,0 m2K/W) en een EPDM dakbedekking.
  
Ventilatievoorzieningen
De ventilatiekanalen van de mechanische ventilatie zijn van metaal. De open keuken wordt aangesloten op het mechanische ventilatiesysteem. Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatorunit waarop behalve de keuken, ook het toilet en de badkamer zijn aangesloten. In de woonkamer komt een schakelaar waarmee u de mechanische ventilatorunit kunt bedienen.
De (nacht)ventilatie van de woon- en slaapkamers geschiedt door middel van:
draairamen en/of deuren;
zelfregulerende ventilatieroosters in de buitenkozijnen van de verblijfsruimten.


MATERIAALOMSCHRIJVINGEN

Kozijnen, deuren en metaalwerken:

buitenkozijnen en ramen: kunststof (verdiept profiel geen houtnerf), ter keuze van het uitvoerend bouwbedrijf, voorzien van een KOMO-certificaat;
voordeur: kunststof deur met glasopening;
binnenkozijnen: houten uitvoering geen bovenlicht.
binnendeuren: vlakke, fabrieksmatig afgelakte stompe deuren;
meterkast en aangebouwde kast: prefab meterkast met deur;
hang- en sluitwerk
scharnieren van staal
insteekcilinderslot met cilinder op buitendeur van de woning
deurkrukken van aluminium
raamboompjes van aluminium
sloten van de buitendeuren volgens twee sterren-symbool voor inbraakpreventie
garage wordt voorzien van ongeïsoleerde stalen kanteldeur
metaalwerken: ter ondersteuning van bovenliggende vloer-, dak- en metselconstructies worden de nodige stalen raveelijzers, geveldragers en lateien toegepast.

Trappen:
de trap van begane grond naar eerste verdieping: open trap met vuren houten bomen en treden (incl. 1st. antislip profiel);
de trap van eerste naar tweede verdieping: open trap met vurenhouten bomen en treden (incl. 1st. antislip profiel)
De trap naar 2e verdieping is afhankelijk van aantal bouwlagen, er kan tevens gekozen worden voor een vlizotrap.
leuning: langs de trap komt aan één zijde een houten leuning;
trapgat: op de tweede verdieping wordt een traphek van hout aangebracht waar nodig, ook wordt er een aan een zijde een keramische wand toegepast om de installaties aan op te hangen.
de trap wordt wit gegrond opgeleverd.

Aftimmerwerk:
plinten: de woningen worden niet voorzien van vloerplinten;
vensterbank: er worden witte vensterbanken aangebracht voorzien van een kunststoffen toplaag, ter plaatse van betegelde wanden wordt geen vensterbank maar tegelwerk aangebracht.

Dorpels:
onder de voordeurkozijn Isostone dorpels; (overige deurkozijnen op aanvraag).
ter plaatse van alle binnendeurkozijnen worden er geen stof en / of andere dorpels toegepast;
raamdorpels: onder de raamkozijnen aan de buitenzijde worden betonnen raamdorpels geplaatst.

Hemelwaterafvoeren:
goten: aan de onderzijde van het hellende dak wordt kunststof aangebracht;
woning: voor de hemelwaterafvoeren van het dak worden kunststof wit buizen aangebracht, zoals op de tekening staat aangegeven.

AFWERKING

Plafondafwerking

plafond begane grond en eerste verdieping: de betonnen plafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk (naden open),
met uitzondering van de meterkast en trapkast;
zolder: onderzijde schuine dakvlakken krijgen geen behandeling (standaard  groene afwerking).

Wandafwerking
de wanden worden behangklaar afgewerkt, hetgeen betekent dat ze, kleine reparaties uitgezonderd, geschikt zijn om behang op aan te brengen. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk optredende haarscheurtjes.
de houten betimmeringen op de zolder krijgen geen behandeling. De schuine wanden/binnenzijde dakbeplating krijgen geen behandeling.

Vloerafwerking
De vloeren in alle ruimten, met uitzondering van de meterkast en achter eventuele knieschotten, worden voorzien van een zandcementdekvloer van 80mm tpv de beganegrond en 1e verdieping, op de 2e verdieping komt een afwerkvloer van 50mm.
Bij vloerverwarming kunt u iedere vloerafwerking kiezen die u mooi vindt. Wel is de werking van het systeem gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht aan de oppervlakte van de vloer. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding.
Informeer daarom altijd bij uw leverancier naar de voorwaarden en de toepasbaarheid van uw gewenste afwerking in
combinatie met vloer­verwarming.

Tegelwerken
Het benodigd tegelwerk (vloer en wandtegels incl. kitwerk) kunt u kiezen uit 3 pakketten (Standaard , Luxe en Premium)
Het LUXE pakket is in de richtprijs opgenomen.  

Keuken
De keuken is niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Inclusief het aansluiten van keukenapparaten. In overleg met de installateur worden benodigde E- & W aansluitpunten etc aangebracht.

Beglazing (schilderwerk nvt)
In alle buitenkozijnen, ramen en deuren wordt gas gevuld isolatieglas (HR++) aangebracht, waarbij enig kleurverschil in het glas niet is te voorkomen.

De trappen inclusief traphek/leuningen etc. worden voorzien van een niet slijtvaste grondverf.

De in de woning in het zicht blijvende water- en afvoerleidingen worden dekkend geschilderd, met uitzondering van de leidingen op zolder, in de meterkast en in de technische ruimte.

Behangwerk (niet in de koop-/aanneemsom begrepen)
De verkrijger dient er rekening mee te houden dat alvorens er door hem kan worden behangen, voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Het betreft hier het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten en dergelijke, het stofvrij maken en waar nodig het behandelen van sterk zuigende ondergronden. Wij adviseren u het eerste jaar een ‘bouwbehang’ toe te passen.

De overige ruimten/constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen:
badkamer en toilet: toevoer ventilatielucht via de opening onder de binnendeur, afvoer via een afzuigopening van de mechanische ventilatie;
meterkast: ventilatie dmv spleet onder en boven de deur
gevels: ventilatie door middel van open stootvoegen in de gevels;
Berging: dmv openingen in 2 gevels (264 cm2 openingen per gevel)

De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht.

INSTALLATIES

Algemeen
Tpv woningscheidende muren (indien van toepassing):
-Wcd minimaal 400mm uit elkaar tov wcd andere woning.
-Geen doorbraak/gaten etc maken tbv E- & W installaties en vanuit constructief oogpunt.
-wcd in woningscheidende muren v.v. roodband (o.g.) én geluidsdempend uitvoeren (voldoen aan de geluidseisen conform        bouwbesluit).
-Strook isolatie in de luchtspouw tpv fundering/ 1e verdieping en 2e verdiepingsvloer + kap.

Waterleidingen
De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De warm water­ voorziening wordt aangesloten op de warm en koud waterleiding. De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar. De volgende ruimten worden (volgens verkooptekeningen) afgedopt opgeleverd.
Koud water:
Keuken
Badkamer
wc
Zolder (tpv wasmachine en warmtepomp)

Warm water:
Keuken
Badkamer
wc

Warmwatertoestel:
De in het hoofdstuk verwarmingsinstallatie omschreven lucht warmtepomp is ook ingericht voor de warmwatervoorziening.
 
Energiebesparende installaties
Een goed geïsoleerd casco in combinatie met een luchtwarmtepomp, 4 zonnepanelen, natuurlijke ventilatie toevoer en mechanische afvoer systeem, zorgen ervoor dat uw woning aan de nieuwste eisen van het bouwbesluit voldoet.
Zodra de bouwvergunning wordt aangevraagd, zullen wij u informeren over de definitieve keuze omtrent installaties. De mogelijkheid bestaat dat er aanvullende maatregelen benodigd zijn om te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit.

Sanitair
Het benodigd sanitair kunt u kiezen uit 3 pakketten (Standaard , Luxe en Premium)
Het LUXE pakket is in de richtprijs opgenomen,  

Elektrische installatie
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn basis aantallen in de koop-/aanneemsom begrepen.
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over drie groepen naar de diverse aansluitpunten en een groep voor de wasmachine. De installatie wordt aangelegd volgens de normbladen (NEN 1010) en de symbolen als aangegeven op de verkooptekeningen (plaatsaanduiding is om en nabij) en is opgebouwd in een centraal dozensysteem en afgemonteerd met inbouw schakelmateriaal. Ter plaatse van de centraaldoos kan de verkrijger een armatuur bevestigen.

De schakelaars bevinden zich op ongeveer 1050 mm boven de vloer. De aansluitpunten en loze leidingen voor centrale antenne-inrichting (CAI) en telefoon bevinden zich op ongeveer 300 mm boven de vloer. De wandcontactdozen in de verblijfsruimten op de begane grond bevinden zich op ongeveer 300 mm boven de vloer, met uitzondering van wandcontactdozen boven het werkblad ter plaatse van de standaard keuken ­opstelplaats. In de overige ruimtes worden de wandcontactdozen op ongeveer 1200 mm boven de vloer aangebracht.

Type wandcontactdozen en schakelaars volgens monster.
Zwakstroominstallatie: De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop naast de voordeur, een schel in de entree en een transformator in de meterkast.
Rookmelders: De woning wordt standaard voorzien van de voorgeschreven rookmelders, aangesloten op het lichtnet, te plaatsen op Zolder, Overloop en Entree 

Verwarmingsinstallatie
Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de navolgende normtemperaturen zoals aangegeven in de ISSO 51 en de eventuele eisen van Bouwgarant.
Er wordt een luchtwarmtepomp geplaatst i.c.m. zonnepanelen.
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamer­thermostaat.
Er zal (laag temperatuur) vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping worden aangebracht.

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen:
hal: 15°C
woonkamer: 20°C
keuken: 20°C
slaapkamers: 20°C
badkamer: 22°C
interne verkeersruimten: 15°C
toiletruimte: vorstvrij
zolder: geen verwarming

Kanalen en schoorstenen
Er wordt geen schoorsteen geplaatst. De benodigde kanalen/afvoeren worden op een nader te bepalen (logische en praktische) plek op het dak geplaatst door installateur.

Aansluitkosten
De aanleg- en aansluitkosten voor energie, water en riool, alsmede de aanlegkosten voor de centrale antenne installatie (CAI) zijn begrepen in de koop-/ aannemingssom. Het verkrijgen van de aansluitingen voor telefoon en CAI zal door koper moeten worden aangevraagd.